Nevyžaduje to úsilie. Autokrati, ktorí chcú moc radi sľubujú veci, ktoré znejú dobre. To je ich práca. Nie však všetky dobre znejúce veci aj skutočne prinesú želané výsledky. To ich už ale nezaujíma. Cieľom ich sľubov nie je priniesť výsledky, ale voličské

No dejes de ver Videos Repetidores Wifi:

---------> Repetidor Wifi Org

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...