V tejto časti sa dozviete: Boh, ktorého neobsiahnu ani nebesá nebies, prikazuje svojmu národu postaviť pre Neho miesto, kde bude prebývať - svätyňu. Načo? Prečo Boh neprikázal postaviť svätyňu hneď po páde do hriechu, ale o 2000 rokov neskôr? Čím sa odlišuje skutočná, reálna svätyňa od pohanských svätýň a chrámov?

Preložené a natitulkované so súhlasom www.3angels.ru.

Pozrite si našu www stránku:


No dejes de ver Videos Repetidores Wifi:

---------> Repetidor Wifi Org

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...